• Projeniz ve Reklam Süreçleriniz İle İlgili Ücretsiz Danışmanlık Alın - Whatsapp +90 542 712 01 64

MARKA TESCİL

MARKA NEDİR?

Marka Tescili ile ilgili bilgileri paylaşmadan önce “Marka”nın tanımına bir bakalım. TDK’ya göre Marka; İtalyanca “marca” kelimesinden gelmektedir. anlamı; resim veya harfle yapılan işaret
anlamı; bilet, para yerine kullanılan metal veya başka şeyden parça
anlamı; bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya işaret
anlamı mecaz olarak; tanınmış ürün, saygın kişi vb.’dir.
Türk Patent ve Marka Kurumu’nda yer alan tanımına göre ise de Marka: “Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her türlü işarettir.”

Marka Çeşitleri Nelerdir?

– Ticaret Markaları: Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeyi sağlayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır. Markaların tescili için kullanılan sınıflardan ilk 34 sınıfı Ticaret markalarının tescilinde kullanılmaktadır. – Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlere denir. Örneğin: Sigorta şirketleri, hastaneler, taşımacılık firmaları, bankalar, eğlence hizmeti veren firmalar hizmet markaları kapsamında korunmaktadır. Markaların tescili için kullanılan sınıflardan 35-45 arasında yer alan sınıflar hizmet markalarının tescilinde kullanılmaktadır. – Garanti Markaları: Marka sahibinin kontrolü altında, birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Garanti Markalarına en iyi örnek; Uluslararası yün Birliğine ait “WOOLMARK” markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası, ISO 9000, CE işareti, Zürih Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol açmayan çikletler üzerinde kullanılan özel tasarımlı diş resmi de garanti markalarına örnek gösterilebilir.
Ortak Markalar: Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.

Marka Tescili Nedir ve Neden Önemlidir?

Marka Tescili Zorunlu Mudur? Marka koruması esas olarak tescil yoluyla elde edilebilir. Marka tescili bir zorunluluk değildir. Fakat tescil marka üzerindeki hakları ispatlar ve marka ihlalini engeller. Bir markanın tescil ettirilmesi, benzer ya da taklit bir marka ile ihtilaf oluşması halinde çok güçlü bir koruma sağlar.

Marka Lisans Sözleşmesi Nedir?

Marka Lisansı Sözleşmesi, ivazlı(karşılıklı) ve iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Taraflar arasında sürekli borç ilişkisi doğurur. Yani kural olarak, lisans sözleşmesi karşılıklı edimler içermektedir. Çünkü lisans veren lisans alana markanın kullanım hakkını vermeyi, lisans alan ise lisans verene bir bedel ödemeyi üstlenir. Lisans alanın edimi olan bedel, genelde bir miktar ücret olarak karşımıza çıksa da taraflar bedelin başka bir şekilde ödeneceğini kararlaştırabilirler.

Uluslararası Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Uluslararası marka tescilinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste, tescilli bir markanın veya bir marka başvurusunun bulunması gerekmektedir. Uluslararası marka başvurusu, söz konusu tescilli markaya ya da marka başvurusuna dayanarak menşe ofis aracılığıyla Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Office – WIPO)’ne yapılmaktadır. Unutulmamalıdır ki; Marka Tescilinden doğan haklar ulusal nitelikte olup, yalnızca tescile konu ülkede koruma sağlamaktadır. Dolayısıyla, markanın yurt dışında korunma isteniyorsa koruma talep edilen ülkelerin tümünde ayrı ayrı tescil edilmesi gerekmektedir.