• Projeniz ve Reklam Süreçleriniz İle İlgili Ücretsiz Danışmanlık Alın - Whatsapp +90 542 712 01 64

Patent Tescili

Patent Tescili Nedir?

Patent işlemleri hakkında deneyimli patent uzmanlarımızla görüşmek için bizi arayın: 0542 712 01 64

Patent Tescili genellikle Marka Tescili ile karıştırılıyor olsa da Patent Tescili’nin konusu buluşlardır. Marka Tescili bir ürünün ya da hizmetin isim, logo, slogan gibi diğer markalardan ayırt edici unsurlarına koruma sağlarken, Patent; sahibine buluşu üzerinde ekonomik olarak yararlanma imkânı sağlayan ve söz konusu buluştan başkalarının yararlanmasını yasaklama imkânı veren muhtelif süreler için geçerliliği olan hukuki bir belgedir.

Patentler;

Yeni, Buluş basamağını gerçekleştiren, Ve sanayiye uygulanabilir
Olmak koşullarıyla teknolojinin bütün alanlarındaki ürün ve usul buluşlarına verilebilir.

Peki, Buluş Nedir?

Mevcut bilgi birikimi ve deneyimden yararlanarak daha önceden bilinmeyen yeni bir bilgiye ulaşma veya bu bilgiye ulaşma yöntemine “Buluş” denilmektedir. Buluş; tarım ve sanayinin önünü açan her türlü problemin çözümü ve insan hayatını kolaylaştıran önemli bir etkendir. Buluşlar bir ürüne veya usule ilişkin olabilir.

Patentlenebilirlik Kriterleri Nelerdir?

Patentlenebilirlik kriterleri: yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirliktir. Yenilik: Buluşun dünya çapında daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına gelir. Tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde erişilebilir (yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım vb. yolla açıklanan) her türlü bilgi anlamına gelmektedir.
Buluş Basamağı: Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir.
Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması anlamına gelir.

Buluşlara Patent Tescili Verilmeseydi Ne Olurdu?

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.
Eğer buluşlar patent ile korunmasaydı bir buluş çıktıktan sonra aynı ürünü uzun vadede herhangi bir gelişim olmadan kullanmak durumunda kalabilirdik. Patentler bir buluşun tüm açıklamalarını, çizimlerini, şemalarını, kimyasal yapılarını veya genetik zincirlerini açıkça verir.
Patentlerin yayınlanması sayesinde araştırmacılar veya bilim insanları patentlerin içeriğini inceleyip buluşları daha iyi seviyelere taşımaktadır. Buda bilim ve sanayi gibi pek çok sektörde çözüm üretilmesini sağlamaktadır.

Hangisine Başvurmalıyım Patent Tescili'ne Mi Faydalı Model'e Mi?

Faydalı Modeller için buluş basamağı kriteri aranmamaktadır. Ayrıca usuller ve bu usuller sonucu elde edilen ürünler, eczacılık ile maddeler, biyoteknolojik buluşlar ve kimyasal ve biyolojik maddelere Faydalı Model koruması sağlanmamaktadır.

Patent Tescilinin Sağladığı Haklar Nelerdir?

Patentli bir buluş; alınıp, satılabilen, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur.
Türkiye’de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde hak sağlamaktadır. Patentli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithalatı durdurma hakkı verir.
Sanayi alanındaki yenilik ve buluşlar, prodüktivitenin ve ekonomik büyümenin ana faktörlerindendir. Yenilik/buluş genel olarak yeni mamullerin ve yeni usullerin bulunması, geliştirilmesi ve bunların ekonomiye intikalini sağlayan gelişim olarak kabul edilmektedir.
Etkili bir patent sistemi, ülke içinde ekonomik büyümeyi beraberinde getirebilir. Tarihi gelişmeler, etkin bir korumayı gerçekleştiren bir patent sisteminin ülkenin ekonomik gelişmesini de beraberinde getirdiğini göstermektedir. Diğer taraftan, teknolojinin tarihi gelişmesini, Patent Dokümanlarını incelemek suretiyle tespit edebilmekte mümkündür.
Patent, teknolojik literatürün bir parçasıdır. Ayrıca önemli bir teşvik aracı da sayılmaktadır. Etkin bir patent sistemi, buluşçu yetenekleri buluş yapmaya, iş adamlarını da yapılan buluşları sanayiye uygulamak suretiyle değerlendirmeye teşvik eder. Patentler, tarım dahil tüm sanayi dallarında teknolojik ilerleme getirecek araştırma ve geliştirme faaliyetinin oluşmasını teşvik eden ve teknik bilginin yayılmasında birinci derecede rol oynayan etkenlerdendir. Patent teşvik sistemi, sağladığı koruma itibariyle, imalat faaliyetinin genişletilmesinde fiili ve etkin bir rol üstlenmiştir.
Sınai hakların teknolojik gelişme açısından önemini özellikle patentler, faydalı modeller ile sınai resim ve modellerde görmek mümkündür.
Sınai hakların tanınması ve korunması bir yandan araştırma ve geliştirmenin teşviki ile teknik bilgilerin değerlendirilerek yaygınlaşmasını sağlarken, öte yandan da ülke içinde ve dışında olmak üzere teknoloji transferine uygun zemini hazırlar.
Patent dosyaları teknoloji için en önemli bilimsel kaynakların başında gelmektedir. Üniversitelerde yapılan ve patentle korunmayan bilimsel araştırmalar üniversite arşivlerinde araştırmacıların kendilerini bulmasını beklerken, milyonlarca patent dosyası günümüzde teknik bir kaynak olarak internet ortamında araştırmacıların kolayca ulaşabileceği bilimsel kaynak haline gelmiştir. Dünyadaki teknik bilginin %80’i patent dosyalarında mevcuttur.

Patent Tescili'nin Faydaları Nelerdir?

Patentler Fuar Görevi Görür.

Patentler şirketler için fuar görevi görür. Bu konuda Ajans PSC olarak sanayicilerimiz için özel çalışmalar yapmaktayız. Yenilikleri görmek bakımından özellikle çok masraf gerektiren yabancı ülkelerdeki fuarlara gidemeyenler, bu hizmetimizden yararlanarak sektörlerindeki yeniliklerden haberdar olabilmektedir.

Patentler Teknolojik Bir İstihbarat Aracıdır.

Rakip analizi ve sektörel analiz yaparak rekabette öne çıkmak isteyen firmalar için patentlerin teknolojik bir istihbarat aracı olarak kullanılması önemli bir faktördür.

Buluşunuzu “Patent” İle Koruyun.

Buluşunuz için harcadığınız zaman, para ve emeğiniz adına buluşunuzu piyasaya sunmadan patent başvurusu yapmanız size çok şey kazandırır.
Buluşunuzu patent ile korumamanız durumunda siz piyasada ürününüzü tanıtmaya başlamadan taklit ürünler size çok farklı bir rekabet ortamı oluşturabilir.

Patent Tescil Hakkı Neden Önemlidir?

Patent Tescili Almak İçin İlk Başvuran Kişi Neden Siz Olmalısınız?
Patent İsteme Hakkı Nedir?

Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup başkalarına devri mümkündür. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı (taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa) bunlara müştereken ait olur. Aynı buluş, birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir. Patent Tescili almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar patent isteme hakkının sahibidir.

Patent Tescil Belgesi Nasıl Alınır?

Patent başvurusu ve takibi işlemlerini Ajans PSC’nin deneyimli Patent Vekilleri aracılığıyla güvenle yapabilirsiniz. Aşağıdaki formu doldurarak Patent ile ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını alabilir, Deneyimli Patent Vekillerimiz ile görüşme sağlayabilirsiniz.